ขอแสดงความยินดีกับ นายธนเดช เรืองวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลแห่งชาติ สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น ประจำปี 256

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนเดช […]

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิโทรเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียร […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรม ตอบคำถามออนไลน์จากหนังสือสารานุกรมฯ และวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่พ้นภัยโควิด19”

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเ […]

เชิดชูเกียรตินักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์​ ครั้งที่​ 23​ รอบนำเสนอผลงาน ศูนย์ประสานงานภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการแข่งขันนักเรียนนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จังหวะดนตรีสร้างสรรค์ด้วยขั้นตอนวิธีของยูคลิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นศูนย์ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นโ […]

มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงราย

นายสิริชัย มีโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเ […]

มอบเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติ นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ม […]

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]