ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นสถานศึกษาต้นแบบสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​

ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษ […]

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย โดยคุณเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ ทายาทผู้ครองเมืองเชียงราย จัดพิธีสังเวยดวงวิญญาณเจ้าผู้ครองเมืองเชียงราย

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย โดยคุ […]

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่กลุ่มบริหารนโยบายเเละแผนงาน

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ […]

คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะครูที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ พร้อมรับฟังปัญหา ให้ความช่วยเหลือกับคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้กำหนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎ […]

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ดำเน […]

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ […]

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คณะผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนว […]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]