ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นสถานศึกษาต้นแบบสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​

ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษ […]