ค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “แวะจิบกาแฟหอมกรุ่น เที่ยวชิมชาหอมละมุน แสนอบอุ่นที่เชียงราย ตามสไตล์ดำรง”

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในสถานศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ประกาศ มาตรการป้องกันโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน “เพชรดำรง” ประเภทที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ทุนประเภทที่4-63

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์240762

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศ