โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือ)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูสุธิพง […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษน้ำ ประจำปี 2564 Thailand Junior Water Prize 2021

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายฟิวเจ […]

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ดำเน […]

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ […]

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คณะผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนว […]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]