ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2564- 2568)

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษ […]

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนว […]