โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาที่ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเ […]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 รอบชิงชนะเลิศ (Virtual Young Scientist Competition 2021: Virtual YSC 2021)

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการ การประกวดโครงงานว […]

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายศิริภูมิ คำดี นักเรียนชั้น ม.6.9 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส พร้อมด้วยนายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมงานประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (la Fête de la francophonie)

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายศิริภูมิ คำดี นักเรียนชั้น ม.6 […]