สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -5

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]

วันที่ 6 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันภาษาฝรั่งเศส” (La journée française) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ […]