เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดำรงราษสงเคราะห์จัดกิจกรรมติวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ GAT ภาษาอังกฤษ และ GAT เชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดำร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิพร พรมวะนา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิพ […]

กิจกรรมในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคประจำปี 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์​ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์​และวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตร​ และของรางวัลให้กับนักเรียนที่มีคะแนนเป็นอันดับที่​ 1-3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น

ตามที่ศูนย์ภูมิภาค​ว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรี […]

เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเติมความรู้สู่โอเน็ต (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6 – 6.12 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2 […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 – 1.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเ […]

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายดาราศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 – 3.3

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย […]

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป […]