ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC2021) รอบนำเสนอผลงาน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที […]

วันที่ 30 มกราคม 2564 กิจกรรมการเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME)

วันที่ 30 มกราคม 2564 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรีย […]

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 24 มกราคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภา […]

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดำร […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 汉语水平考试 หรือ HSK ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – […]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)