วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับนางสาวนับทอง รักร่วม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 25631นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]