ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 16

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงค […]

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งานค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนโครงการสื่อสารทางไกลแบบสื่อสารสองทาง (IDL) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อ […]

ค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “แวะจิบกาแฟหอมกรุ่น เที่ยวชิมชาหอมละมุน แสนอบอุ่นที่เชียงราย ตามสไตล์ดำรง”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “แวะจิบกาแฟหอมกรุ่น เที่ยวชิมชาหอมละมุน แสนอบอุนที่เชียงราย ตามสไตล์ดำรง” ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

ค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Prime Minister,s Science Award 2020

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยช […]

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ให้การต้อนรับ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานโครงการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำ […]

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.สมพร สุขอร่าม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำ […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อมจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยกา […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน […]