วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ covid – 19

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ […]

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคร […]

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ได้ทดลองจัดการเรียนการสอน online ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน google app for education

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดทำตู้ปันสุข ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเ […]