ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร […]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ผู้บริหารและคณะครู ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ในการมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้ในแก่ผู้เรียนโดยการใช้หลักการรูปแบบ EIS

ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ) ได้จัดพิธีจบหลักสูตรให้กับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก ในการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศษในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่บทสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงร […]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีดำรงฯ” ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ และคุณครูเสกสรรค์ อาษายศ ที่ได้รับรางวัล จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ที่ได […]