อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

        ลูกดำรงฯ  รักศักดิ์ศรี   กิริยาวาจาดี   มีน้ำใจ  ไหว้งดงาม

 

ลูกดำรงฯ    หมายถึง     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รักศักดิ์ศรี   หมายถึง     เห็นคุณค่า รักเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง ภูมิใจในเกียรติยศชื่อเสียงและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

กิริยาวาจาดี หมายถึง    ประพฤติตนเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน

และแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์

มีน้ำใจ        หมายถึง    มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อน ครู โรงเรียนและบุคคลอื่น

อย่างสม่ำเสมอ

ไหว้งดงาม   หมายถึง    แสดงความเคารพด้วยการไหว้บุคคลอย่างอ่อนน้อม งดงาม และถูกต้อง

 

Identities

Damrong’s Students,  Love their Dignity,  Have Good Verbal Interaction, Generosity and Gorgeous Gesture

Damrong’s Students  means Mattayomsuksa 1-6 students of Damrongratsongkroh  School

Love their Dignity  means to be proud of their honors, reputations and dignity of being Damrongratsongkroh students. Follow the school regulations strictly.

Have Good Verbal Interaction  means to be polite, well behave and gentleness to the others and giving creative advices.

Generosity   means be generous, unselfish and always help other people.

Gorgeous Gesture means showing respect to the senior, using gentle gesture “Wai”

 

Post Author: krukhompet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *