ติดต่อเรา

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์. 554 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียงอำเภอเมือง จ.เชียงราย. 57000
โทร.0-5371-1450. โทรสาร. 0-5371-1471