ขอแสดงความยินดีกับครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 2 การศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูเกียรต […]

ขอแสดงความยินดีกับครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล คุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูรัชฎาภ […]

ขอแสดงความยินดีกับครูชีวัน สันธิ ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 รับคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูชีวัน […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริภ […]

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับนางสาวนับทอง รักร่วม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ์ ไชยวงค์ และนางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ […]