รับรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เ […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเช้าวันนี้ “วงฮ่มสารภี” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเช้าวันนี้ “วงฮ่มสารภี” […]

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล “รางวัลครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล โรงเรียนดำร […]

แสดงความยินดีกับ “วงฮ่มสารภี” เป็นตัวแทนหนึ่งในสามทีมของภาคเหนือ ร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2562

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ “วงฮ่มสารภี” โรงเรียน […]

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้รับคัดเลือกจาก สสวท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว นักเรีย […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ OBEC Young Inventors 2019 เวทีระดับชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลระดั […]

การประกวดโครงงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการนี้จัดโดย อพวช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สวทช

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ท […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค […]