ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำน […]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่บทสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงร […]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีดำรงฯ” ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเพชรดำรง

ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จากงา […]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูประจำชั้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ […]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากงานศิ […]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การงานอาชีพฯ ที่ 2 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากงานศิ […]