นักเรียนรับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel ISEF 2018

จากการที่นักเรียนจำนวน 6 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน […]

พิธีรับรางวัลพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ประจำปีการศึกษา2560

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีอ […]

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนตามโครงการ “เพชรดำรง” ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีผลการเรีย […]

การประกวดวาดภาพหัวข้อ “ใส่ใจความปลอดภัย” ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ “ใส่ใจความปลอดภัย” ของสำนักงาน […]

รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (ระดับมัธยมศึกษา)

จากกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง […]

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มลรัฐ วิสคอนซิน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรั […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร 1.Thailand Stem Festival 2.การแนะนำครูชาวต่างชาติคนใหม่ และ3. การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

เนื่องในการแข่งขัน ระดับชาติในงาน Thailand STEM Festiva […]