วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม .สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มส […]

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มส […]

วันที่ 13 กันยายน 2562 จากผลการแข่งขันงาน Thailand STEM Festival 2019 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 13 กันยายน 2562 จากผลการแข่ […]

วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา :จากผลการแข่งขันกีฬายูยิตสู/.จากผลการแข่งขันกีฬายูโด

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 13 กันยายน 2562 จากกลุ่มสาร […]

วันที่ 13 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฏฐณิชา สมจักร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) ที่ได้เลื่อนวิทฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 13 กันยายน 2562 ขอแสดงความย […]

วันที่ 12 กันยายน 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 12 กันยายน 2562 จากการแข่งข […]

วันที่ 12 กันยายน 2562 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนและการจัดกิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 12 กันยายน 2562 จากการจัดกิ […]

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขันทอล์คโชว์ ในหัวข้อ “การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ตัวแทนนักเรียนโร […]

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตามท […]

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 จากการ […]