วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน2562  ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการไปแข่งขันโครงงานวิชาการ Genius Olympia 2019 Oswego New York, USA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน2562 ขอแสด […]

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ We Are Inventors โดยร่วมมือกับ DOW และ องค์กร WE

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา 💐 กิจกรรมเชิดชู […]

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympia 2019 Oswego New York USA จาก 79 ประเทศทั่วโลก 

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา นักเรียนโรงเรีย […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เข้าร่วมโครงการ APT JSO-8 ASEAN+3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนดำรงราษฏร์สง […]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัศวิน ธะนะปัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลชนะเลิศ Innovative Teacher Leadership Award

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัศวิน ธะนะปัด กลุ่มสาระฯวิทยาศ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัล

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนยน 2562 &#823 […]

ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนยน 2562 ทางโร […]