ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปิยพร ณ ลำปาง และคุณครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปิยพร ณ ลำปาง และคุณครูสุธิพงษ์ […]

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม EP/MEP Open House ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ในวันที่ 20 ธัน […]

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ในวันที่ 20 ธัน […]

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส ได้มอบเกียรติบัตร DELF

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร […]

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู […]

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ

ยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรง […]

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน “สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการ 2561

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว […]

นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับครูสุริยะ แสงนันชัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบเกียรติบัตร “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]