โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มลรัฐ วิสคอนซิน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรั […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร 1.Thailand Stem Festival 2.การแนะนำครูชาวต่างชาติคนใหม่ และ3. การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

เนื่องในการแข่งขัน ระดับชาติในงาน Thailand STEM Festiva […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.256 […]

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไป๋เซอ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและประโยชน์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 3 คน และท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงการต้อนรับครูผู้สอนภาษาจีนทั้ง 3 คน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เข […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 12 ชม. · ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 […]