ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ

ยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรง […]

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน “สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการ 2561

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว […]

นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับครูสุริยะ แสงนันชัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบเกียรติบัตร “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบเหรียญรางวัลและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ นักกีฬาทีมชาติไทยอาวุโส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเรือมังกร

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ ครูกล […]

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Of The Best การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Of The Best การประกวดโครง […]

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ทางโร […]