ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อง […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ทางไกล

ประกาศผู้สอบได้

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาซื้อค […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง […]