ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ​ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -​19) สำหรับครู​ บุคลากร​ และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์​สงเคราะห์​ กรณีเดินทางไปในพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด)

📣📣ประกาศ​ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช […]