ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร นร.ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563.d […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร นร.ม.1ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563.do […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4(ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร นร.ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563.do […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน “เพชรดำรง” ประเภทที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ทุนประเภทที่4-63

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนงาน

ประกาศผู้สิทธ์สอบ-compressed (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย

ประกาศผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์