วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก จากโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค มาให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย โดยในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เป็นเจ้าภาพ

ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได […]

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัด 2 กิจกรรมคือ ทำบุญตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย และจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและเนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแ […]

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะครูและนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา ในการมาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงวิชาการในด้านการเรียน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลําปาง ในการมาศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

มื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympia 2019 Oswego New York USA จาก 79 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันโอลิมปิคโครงงานวิชาการ ปี 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คุณชวลิต สุธรรมวงค์ ประธานคณะ […]