เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงานเปิดและรับมอบ “ห้องสมุดภาษาจีน ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่า […]

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงาน “ร้อยใจ มุทิตา กษิณา ณ ดำรง” เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโร […]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายชรินทร์ มณีมูล นางสมาภรณ์ ภิญโญ นางทิพวรรณ จินตนาวัฒน์ นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา และจิรพร แสงโปร่ง ครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายชรินทร์ มณีมูล นางสมาภรณ […]

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุน “เพชรดำรง”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ […]

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขา

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อ […]

เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบของการพัฒนาข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ผู้เข้ารับการฝึกประสบก […]

เมื่อวันที่ 11 กันยนยน 2563 แสดงความยินดีให้กับคณะครูและนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งแสดงมุฑิตาจิต

เมื่อวันที่ 11 กันยนยน 2563 3 ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการก […]

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้ […]

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลปรากฏว่า นายกฤตยชญ์ ไชยวงค์ และนางสาวภารดี สลีสองสม ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ

จากผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (พ […]