การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ชุดใหม่ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล ที่ได้รับรับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการบาสเกตบอล 3×3 บาสช่างแม่

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกต […]

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และพิธีเปิดกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสิริชัย มีโสภา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 25631นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลาก […]

ขอแสดงความยินดี คุณครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” ประจำปี 2563

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลาก […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 16

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงค […]