ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ปฏิบัติการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ปฏิบัติการฆ่าเชื้อเพื่อป้ […]

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ปฏิบัติการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ปฏิบัติการฆ่าเชื้อเพื่อป้ […]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ผู้บริหารและคณะครู ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ในการมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้ในแก่ผู้เรียนโดยการใช้หลักการรูปแบบ EIS

ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ) ได้จัดพิธีจบหลักสูตรให้กับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก ในการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศษในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ และคุณครูเสกสรรค์ อาษายศ ที่ได้รับรางวัล จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ที่ได […]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 “วงต้นสารภี” วงดนตรีสากลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นักเรียนชุมนุมม cover dance และนักเรียนชุมนุมการแสดง “วงฮ่มสารภี” ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน (Music in the park)

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 “วงต้นสารภี […]