วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและค […]

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ได้มาตรวจเยี่ยม

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข รพ.เชีย […]

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ covid – 19

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ […]

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ได้ทดลองจัดการเรียนการสอน online ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน google app for education

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดทำตู้ปันสุข ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเ […]

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผ […]

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอ […]