วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดำ […]

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคุณครูกัญญารัตน์ กุลดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงาน “ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน” และได้ต้อนรับคุณครูสุริยะ แสงนันชัย ครูแนะแนว

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่าน ผอ.ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าจาวดำรงฯ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดำรง […]

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ท่าน ผอ.ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้กล่าวต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ท่าน ผอ.ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู […]

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ท่าน ผอ.ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่

ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที […]

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 (ช่วงภาคเช้า) นายส่งศักดิ์ เ […]

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกใน […]