วันที่ 22 มกราคม 2563โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรม“บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ 2 เยาวชนประชาธิปไตย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรม“บวร” ร่วมใจสร้างช […]

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน (วันตรุษจีน/春节) ประจำปีการศึกษา 2562

2020年【新春大吉】 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเ […]

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่าย English in Science and Technology for M.II สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย […]

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]

วันที่ 15 มกราคม 2563 สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน 160 คน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 นายส่งศักดิ์เทพ ดวงแก้ว ผู้อำนว […]

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “มัธยมศึกษาเชียงรายเกมส์”

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร นำโดยนายส่งศักดิ์ เทพ […]

วันที่ 4 มกราคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับภูมิภาคเหนือ “การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23”

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษ […]

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียนทุกชั้นปี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์ได้จัดกิจ […]