วันที่ 10 สิงหาคม 2562 สโมสรโรตารี จังหวัดเชียงราย ได้มอบทุนการศึกษา และได้จัดกิจกรรม มหกรรมติวเข้ม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สโมสรโรตารี จังหวัดเชียงราย ได […]

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดย ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว พร้อมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดย ท่านผู้อ […]

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปี 2562 

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา […]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเร […]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักเรียนจากชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้หันมาใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แก้วน้ำ และกระบอกน้ำ

กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิต วันที่ 7 สิงหาคม 2562 […]

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ EIS

ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์สามชาติ

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต […]

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับโล่เกียรติคุณ”โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผ […]