วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ

ยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรง […]

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน “สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการ 2561

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว […]

นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับครูสุริยะ แสงนันชัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดำ […]

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคุณครูกัญญารัตน์ กุลดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงาน “ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน” และได้ต้อนรับคุณครูสุริยะ แสงนันชัย ครูแนะแนว

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่าน ผอ.ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าจาวดำรงฯ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดำรง […]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบเกียรติบัตร “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]