ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำน […]

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวย […]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และต […]

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและค […]

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]