วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ covid – 19

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ […]

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะห์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะ […]

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ได้ทดลองจัดการเรียนการสอน online ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน google app for education

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดทำตู้ปันสุข ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเ […]

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผ […]

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ปฏิบัติการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ปฏิบัติการฆ่าเชื้อเพื่อป้ […]

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอ […]