ประกาศ​ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -​19) สำหรับครู​ บุคลากร​ และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์​สงเคราะห์​ กรณีเดินทางไปในพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด)

📣📣ประกาศ​ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช […]

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ชุดใหม่ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎ […]

ขอแสดงความยินดีกับครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 2 การศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูเกียรต […]

ขอแสดงความยินดีกับครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล คุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูรัชฎาภ […]

ขอแสดงความยินดีกับครูชีวัน สันธิ ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 รับคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูชีวัน […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล ที่ได้รับรับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการบาสเกตบอล 3×3 บาสช่างแม่

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกต […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริภ […]

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และพิธีเปิดกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]