ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน […]

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ในปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้แสดงความยินดีและมอบช่อดอ […]

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ตัวแทนครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล […]

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เข้าศึ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ์ ไชยวงค์ และนางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดการทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนา สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร […]