ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพละ

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีย […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์การเรียน ในร้านค้าสวัสดิการเครื่องเขียน พ.ศ. ๒๕๖๒

สวัสดิการเขียนเครื่องเขียน