ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ทางไกล

ประกาศผู้สอบได้

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาซื้อค […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมขบวนพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี2562

เมื่อวันเสาร์ที่26 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนดำ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีเปิด “ห้องสมุดตามยุคไทยแลนด์ 4.0” อย่างเป็นทางการ โดยมีพระครูสุจิน เจติยานุการ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสนได้ทำพิธีทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ่้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรีรยนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักง […]