ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีย […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์การเรียน ในร้านค้าสวัสดิการเครื่องเขียน พ.ศ. ๒๕๖๒

สวัสดิการเขียนเครื่องเขียน

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายขนมเบเกอรี่ นมและผลิตภัณฑ์จากนมในร้านค้าสวัสดิการนม พ.ศ. ๒๕๖๒

เบเกอรี่

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อง […]

ในเช้าวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้นิมนต์พระสงฑ์ มาทำพิธีสวดถอนอาคาร 1 บำรุงกุมารี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการรื้ิอถอนและสร้างอาคารหลังใหม่

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร โดยท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำปีการศึกษา 2561