ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ่้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรีรยนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักง […]

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มลรัฐ วิสคอนซิน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรั […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร 1.Thailand Stem Festival 2.การแนะนำครูชาวต่างชาติคนใหม่ และ3. การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

เนื่องในการแข่งขัน ระดับชาติในงาน Thailand STEM Festiva […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทโควตา) ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อโหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องกำหนดการสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561-ม.1 ตารางสอบก […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ

ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงา […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 19 ชม. · โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอยินดีต้อนรับ โรงเรียน พนมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World -Class Standard School)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอยินดีต้อนรับ โรงเรียน พนมศ […]