เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่อง การทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ต้ […]