มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส

นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ตามที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานแห่งสภายุโรป และได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่สอบผ่านในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน สอบผ่านระดับ B1, A2, A1 คิดเป็น 93.75 เปอร์เซ็นของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักเรียนที่สอบผ่านระดับ B1 ได้แก่ – นางสาวเรณุกา ศรีเมือง- นางสาวอรจิรา สิงห์พันธ์- นายณัฐพล ช่วยไทยปัจจุบัน ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส2. นักเรียนที่สอบผ่านระดับ A2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9 ได้แก่- นายศิริภูมิ คำดี- นางสาวษมาพร จิตเกษม- นางสาวนงนภัส สุรินทร์- นางสาวธารวิมล ใจหล้า- นางสาวสิริภัทร สิทธิสงคราม- นางสาวกัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ – นางสาวณิชา งามคณะ- นางสาวธารวิมล ใจหล้า3. นักเรียนที่สอบผ่านระดับ A1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9 ได้แก่ – นางสาวพรชนก กุลดี – นางสาววรดา หมื่อแล- นางสาวอริสรา ยากาษา- นางสาวฐนิชา สีใส- นางสาวประภัสสร ร่วมชาติ- นายฐิตินันท์ สถานป่า- นางสาวเมษา สมบูรณ์ชัย- นายปณชัย แสงคำ- นางสาวบุษยมาศ ปัญโญ- นางสาวรัญจิรา พุทธชัยยา- นางสาวอโนมา มาเยอะ- นางสาวปารมี อุตส่าห์- นางสาวเขมิกา ฟุ้งวรานนท์- นางสาวพิธุนิภา เกตุดำ- นางสาวกฤษฏาพร อ้นกลิ้ง- นายวีรพัฒน์ อิอิยาม่า- นายระพีพัฒน์ จันสุภาเสน- นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา- นางสาวเขมิกา สิทธิขันแก้ว

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *