มอบเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติ นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติ นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือเรียกว่า JLPT : Japanese Language Proficiency Test เป็นการสอบที่จัดขึ้นเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES) ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT มี 5 ระดับ โดยแบ่งเป็นระดับ N5 – N1 ในการสอบแต่ละครั้งสามารถสมัครสอบได้เพียงระดับเดียว สำหรับการสอบครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 มีนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สมัครสอบในระดับ N5 N4 และ N3 จำนวน 20 คน และมีผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 13 คน มีรายละเอียดดังนี้ระดับ N3 ได้แก่ – นางสาวชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์ นักเรียนชั้น ม.5.11ระดับ N4 ได้แก่ – นายอภินันท์ กองกันทะ นักเรียนชั้น ม. 6.11- นางสาวกมลชนก แก้วมั่น นักเรียนชั้น ม.6.11- นางสาวธัญญรัตน์ โกวาภิรัติ นักเรียนชั้น ม.6.11ระดับ N5 ได้แก่- นางสาวพิมพา เสือบางพระ นักเรียนชั้น ม.6.11- นางสาวนวพร เกสรนวสิน นักเรียนชั้น ม.5.11- นางสาวปริยากร ท้าวแก่นสาร นักเรียนชั้น ม.5.11- นางสาวกรวรรณ วงศ์ธานี นักเรียนชั้น ม.5.11- นางสาวญาดา ปาละวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5.11- นายวายุภักษ์ นุกิจอนันต์ นักเรียนชั้น ม.5.11- นางสาวนราทิพย์ กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.5.11- นางสาวอินทิรา ปิ่นสกล นักเรียนชั้น ม.5.11- นางสาวรัตนา พูเบียะ นักเรียนชั้น ม.5.11

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *