วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดประชุมประจำเดือน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีดำรง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดประ […]

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2564- 2568)

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำรงราษ […]

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนว […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนดำรง […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาที่ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเ […]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 รอบชิงชนะเลิศ (Virtual Young Scientist Competition 2021: Virtual YSC 2021)

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการ การประกวดโครงงานว […]

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายศิริภูมิ คำดี นักเรียนชั้น ม.6.9 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส พร้อมด้วยนายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมงานประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (la Fête de la francophonie)

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายศิริภูมิ คำดี นักเรียนชั้น ม.6 […]

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิโทรเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียร […]