เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเติมความรู้สู่โอเน็ต (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6 – 6.12 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2 […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 – 1.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเ […]

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายดาราศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 – 3.3

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย […]

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป […]