งานกิจกรรมในเครื่องแบบ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรลูกเสือ หลักสูตรเนตรนารี หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด และหลักสูตรผู้บำเพ็ญประโยชน์

งานกิจกรรมในเครื่องแบบ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดก […]

วันที่ 16 มกราคม 2564 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 65 “พลังครูวิถีใหม่ ฉลาดรู้ทันดิจิทัล”

วันที่ 16 มกราคม 2564 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโ […]