กิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแ […]