วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อมจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยกา […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน […]

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริก […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับ นายสิริชัย มีโสภา เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและในโอกาสนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโ […]