ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัล 6

ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานงานวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ อพวช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้โครงงานที่ได้รับรางวัลมีนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร และนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา รายละเอียดรางวัลมีดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทอง สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล 2. รางวัลเหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 รางวัล 3. รางวัลเหรียญทอง สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 รางวัล 4. รางวัลเหรียญทอง สาขาสาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 รางวัล 5. รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล 6. รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 รางวัล 7. รางวัลเหรียญเทองแดง สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 รางวัล 8. รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 รางวัล

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *