ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน […]

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ในปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้แสดงความยินดีและมอบช่อดอ […]