พิธีต้อนรับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.59 น. โรงเรียนดำรงราษฎ […]

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน […]

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ในปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้แสดงความยินดีและมอบช่อดอ […]

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ตัวแทนครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล […]

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เข้าศึ […]