เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงานเปิดและรับมอบ “ห้องสมุดภาษาจีน ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่า […]

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงาน “ร้อยใจ มุทิตา กษิณา ณ ดำรง” เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี สลีสองสม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เด็กหญิงมานิตา ทายะนา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภา […]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายชรินทร์ มณีมูล นางสมาภรณ์ ภิญโญ นางทิพวรรณ จินตนาวัฒน์ นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา และจิรพร แสงโปร่ง ครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายชรินทร์ มณีมูล นางสมาภรณ […]

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุน “เพชรดำรง”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ […]

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขา

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]

ขอแสดงความยินดีกับ ครูอัศวิน ธะนะปัด คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูอัศวิน […]

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ครูชีวัน สันธิ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ประเภทบรรยาย)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูชีวัน […]

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพณทรรศน์ ชัยประการ และนายสิรวิชญ์ เหล่าลาภะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพณ […]