วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวย […]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และต […]

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในสถานศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ประกาศ มาตรการป้องกันโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]