ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว […]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและค […]

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนว […]

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ได้มาตรวจเยี่ยม

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข รพ.เชีย […]

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ