โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดทำตู้ปันสุข ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเ […]