วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 “วงต้นสารภี” วงดนตรีสากลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นักเรียนชุมนุมม cover dance และนักเรียนชุมนุมการแสดง “วงฮ่มสารภี” ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน (Music in the park)

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 “วงต้นสารภี […]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]