วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากงานศิ […]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การงานอาชีพฯ ที่ 2 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากงานศิ […]

นที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากงานศิ […]

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียน […]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายศิลป์ […]