วันที่ 31 มกราคม 2563 นักเรียนจากโรงเรียน Cebu City National Science High School เมือง เซบู ประเทศ ฟิลิปปินส์ได้ให้เกียรติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ในการจัดการแสดงและกล่าวลำอาคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นักเรียนจากโรงเรียน Cebu Cit […]

วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่ม […]

วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากการแข่งขัน แต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ” ในโครงการครูไทย รักษ์ภาษา ครั้งที่ 11

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่ม […]

วันที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ออกกำลังกายพร้อมกันทั้งโรงเรียน

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู […]

วันที่ 30 มกราคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนา

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนดำรงรา […]

วันที่ 27 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับบริษัทถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัดได้จัดกิจกรรมติววิชาภาษาอังกฤษในโครงการ English We Like

ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร […]

วันที่ 26 มกราคม 2563 วงโยธวาทิตโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ร่วมเดินขบวนเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 วงโยธวาทิตโรงเรียนดำรงรา […]

วันที่27 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียน Cebu City National Science High School จากประเทศฟิลิปปินส์

ในวันที่27 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรี […]

วันที่ 26 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “D.S. Run for Health 2020 ครั้งที่ 1”

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มาติดตามและศึกษาผลการดำเนินงาน

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒ […]