วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนนักเรียน นักร้องประสานเสียงและวงโยธวาทิตโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนไทยร่วมมือกันแก้ไข ขจัดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงราย ณ เวที Farm Festival สิงห์ปาร์ค

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศั […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู […]