วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเร […]

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้จัดพิธีสูตรถอนและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ (พิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 7 ชั้น)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม EP/MEP Open House ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ในวันที่ 20 ธัน […]

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ในวันที่ 20 ธัน […]

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส ได้มอบเกียรติบัตร DELF

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร […]

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทยและกิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด

ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 12-14 ธันวามคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2.1-2.3

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]