นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับครูสุริยะ แสงนันชัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อ […]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดำ […]

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคุณครูกัญญารัตน์ กุลดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงาน “ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน” และได้ต้อนรับคุณครูสุริยะ แสงนันชัย ครูแนะแนว

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่าน ผอ.ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว […]