วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมเดินขบวนพาเหรด มีการแสดงของวงโยธวาทิต และคณะผู้นำเชียร์ ในพิธีเปิดกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์”

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานยุโรปประจำปีการศึกษา 2561 (DELF Scolaire A1-A2)

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนก […]

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์ […]

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้จัดอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภา […]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ไ […]

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]

วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเ […]