วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมุทิตาจิต เนื่องในการเกษียณอายุราชการ “เกษมศานต์ กาลเกษียณ”

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ทางโร […]

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับรางวัลระบบดูแลนักเรียน ระดับทอง ใน ระดับ cluster ที่ 16

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวนับทอง รักร่วม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10 และเด็กหญิงศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ

ในวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวนับทอง รักร่วม นักเรียนช […]

วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวนับทอง รักร่วม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10 รับโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ด้านการบำเพ็ญประโยชน์

ในวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวนับทอง รักร่วม นักเรียนช […]

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดงานมุฑิตาจิตให้แด่คุณครูผู้อยู่ในวาระเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ […]

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม 5.1 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ ชั้นปีที่ 1

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ทางโ […]