วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา :จากผลการแข่งขันกีฬายูยิตสู/.จากผลการแข่งขันกีฬายูโด

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 13 กันยายน 2562 จากกลุ่มสาร […]

วันที่ 13 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฏฐณิชา สมจักร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) ที่ได้เลื่อนวิทฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 13 กันยายน 2562 ขอแสดงความย […]

วันที่ 12 กันยายน 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 12 กันยายน 2562 จากการแข่งข […]

วันที่ 12 กันยายน 2562 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนและการจัดกิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 12 กันยายน 2562 จากการจัดกิ […]

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคล […]

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขันทอล์คโชว์ ในหัวข้อ “การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ตัวแทนนักเรียนโร […]

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการบริการและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ท่านรองศุภรินทร์ พรมรินทร์ รอง […]

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปี 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มส […]

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวย […]