ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนงาน

ประกาศผู้สิทธ์สอบ-compressed (1)

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 จาก […]

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู คุณครูวลีรัตน์ เพียงใจวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]