วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม .สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มี 2 กิจกรรม ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม .สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก” ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผลการประกวดคือ
1.) ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ: นางสาววศินี ก้อนแก้ว ชั้น ม.3.3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1: เด็กหญิงปาลิตา ท่อนคำ ชั้นม.3.7 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท

2.) ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1: นายกฤษนพงษ์ อริยานนท์ชั้นม.6.6 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท
***********************

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ณ ลานกิจกรรมทัศนศิลป์ ผลการประกวดคือ
1.) ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ: เด็กหญิงปาลิตา ท่อนคำ ชั้น ม.3.7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1: นางสาววศินี ก้อนแก้ว
ชั้นม.3.3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2: เด็กหญิงรัมภาพรรณ พลนรัตน์ ชั้น ม.2.2

2.) ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1: นางสาวอภิญญา ดีวรัตน์
ชั้น ม.6.4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2: นางสาววิชิตา ทิพย์ประถม
ชั้น ม.6.7

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *