วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวย […]

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้รับทุนการศึกษา

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร […]

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกันทำบุญตักบาตรในกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลา […]